Đề kiểm tra học kì II năm 2014 - 2015 môn: Sử 8 thời gian : 45 phút ( không kể thời gian giao đề)

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 22/08/2017 Lượt xem 85Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II năm 2014 - 2015 môn: Sử 8 thời gian : 45 phút ( không kể thời gian giao đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì II năm 2014 - 2015 môn: Sử 8 thời gian : 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2014-2015
 Môn: Sử 8 
 Thời gian : 45 phút ( Không kể thời gian giao đề)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ 1
 Chủ đề kiểm tra 
 Nhận biết
 Thông hiểu
 Vận dụng
( cấp độ thấp )
Cộng
Bài 24: Cuộc kháng chiến từ 1858 đến 1873
 Câu 1 ( 3,0 đ)
- HS biết được những nguyên nhân
 Pháp xâm lược Việt Nam .
- Biết được diễn biến cuộc kháng chiến tại Đà Nẵng chống Pháp .
1 câu
3,0 đ
30%
Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc
 ( 1873-1884)
Câu 2- ý 1 ( 3,0 đ)
 HS nắm được nội dung 
của 2 Hiệp ước Giáp Tuất
và Pa-tơ-nốt .
Câu 2- ý 2 ( 1,0 đ)
HS suy nghĩ đánh gía được 
hậu quả việc làm của Nhà Nguyễn . 
1 câu
4,0 đ
40%
Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ
 đầu thế kỉ XX Đến năm 1918 .
Câu 3- ý 1 ( 2,0 đ)
HS nắm được những hoạt động của
Phong trào Đông du .
Câu 3-ý 2 ( 1,0 đ) 
HS giải tích được vì sao 
Phan Bội Châu lại dựa Nhật
để giúp Việt Nam đánh
 Pháp .
1 câu
3,0đ
30%
Tổng số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
 1,5 câu
 5,0 đ
 50%
 0,5 câu
 3,0 đ
 30%
 1 câu
 2,0 đ
 20%
3 câu
10,0đ
100%
 B. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA 
Câu 1:( 3,0 đ) Trình bày nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam ? Nêu diễn biến chiến sự ở Đà Nẵng, những năm 1858- 1895 ?
Câu 2 : ( 4,0 đ ) Em hãy nêu nội dung Hiệp ước Giáp Tuất và Hiệp ước Pa-tơ-nốt ? Việc triều đình nhà Nguyễn
kí với Pháp 2 Hiệp ước trên đã gây ra hậu quả gì ? 
Câu 3: ( 3,0 đ) Hãy nêu những hoạt động của phong trào Đông du 1905-1909 ? Vì sao Phan Bội Châu muốn dựa vào Nhật Bản để đánh Pháp ?
 C. ĐÁP ÁN ĐỀ 1 .
Câu 1:(3,0đ)
 * Nguyên nhân ( 1,5 đ)
- Từ giữa thế kỉ XIX, các nước phương Tây đẩy mạnh xâm lược các nước phương Đông để mở rộng thị trường, vơ vét tài nguyên .
- Việt Nam có vị trí địa lí thuận lợi, giàu tài nguyên thiên nhiên .
- Chế độ phong kiến ở Việt Nam đang khủng hoảng, suy yếu .
* Diễn biến ở Đà Nẵng ( 1,5 đ)
- Lấy cớ bảo vệ đạo Giatô, liên quân Pháp- Tây Ban Nha kéo đến Việt Nam .
- Chiều 31-8-1858, quân Pháp và Tây Ban Nha đến Đà Nẵng . 1-9-1858, chúng nổ súng đánh Đà Nẵng .
- Quân dân ta dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương đã lập phòng tuyến và anh dũng chống trả .
- Sau 5 tháng xâm lược, Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà .
- Kết quả : kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp bước đầu thất bại .
Câu 2: ( 4,0 đ)
* Nội dung Hiệp ước (3,0 đ)
+ Hiệp ước Giáp Tuất ( 1,5 đ)
- Quân Pháp rút khỏi Bắc Kì .
- Triều đình công nhận 6 tỉnh Nam Kì là thuộc Pháp .
+ Hiệp ước Pa-tơ-nốt ( 1,5 đ) .
- Có nội dung cơ bản giống Hiệp ước Hác-măng .
- Chỉ sửa đổi đôi chút về ranh giới khu vực Trung Kì .
* Hậu quả ( 1,0 đ) 
- Hiệp ước Giáp Tuất, 6 tỉnh Nam kì thuộc về Pháp .
- Hiệp ước Pa-tơ-nốt, chấm dứt sự tồn tại triều đại phong kiến với tư cách là quốc gia độc lập, thay vào đó là chế độ thuộc địa nửa phong kiến .
Câu 3 ( 3,0 đ) 
* Hoạt động (2,0 đ)
- Đưa học sinh sang Nhật du học 
- Viết sách báo, tổ chức giáo dục, tuyên truyền yêu nước .
* Vì sao ( 1,0đ)
Dựa vào Nhật Bản, vì Nhật được xem là nước cùng màu da, cùng văn hóa Hán học, lại đi theo con đường tư bản châu Âu, đã giàu mạnh lên và đánh thắng đế quốc Nga. Nên có thể nhờ cậy được . 
 ********************************************
PHÒNG GD&ĐT TPBMT	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG	Môn : Lịch sử lớp 8
 ĐỀ CHÍNH THỨC	 Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
Câu 1:( 3,0 đ) Trình bày nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam ? Nêu diễn biến chiến sự ở Đà Nẵng, những năm 1858- 1895 ?
Câu 2 :( 4,0 đ ) Em hãy nêu nội dung Hiệp ước Giáp Tuất và Hiệp ước Pa-tơ-nốt ? Việc triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp 2 Hiệp ước trên đã gây ra hậu quả gì ? 
Câu 3:( 3,0 đ) Hãy nêu những hoạt động của phong trào Đông du 1905-1909 ? Vì sao Phan Bội Châu muốn dựa vào Nhật Bản để đánh Pháp ?
.....................................................................................................................................................
PHÒNG GD&ĐT TPBMT	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG	Môn : Lịch sử lớp 8
 ĐỀ CHÍNH THỨC	 Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
Câu 1:( 3,0 đ) Trình bày nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam ? Nêu diễn biến chiến sự ở Đà Nẵng, những năm 1858- 1895 ?
Câu 2 :( 4,0 đ ) Em hãy nêu nội dung Hiệp ước Giáp Tuất và Hiệp ước Pa-tơ-nốt ? Việc triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp 2 Hiệp ước trên đã gây ra hậu quả gì ? 
Câu 3:( 3,0 đ) Hãy nêu những hoạt động của phong trào Đông du 1905-1909 ? Vì sao Phan Bội Châu muốn dựa vào Nhật Bản để đánh Pháp ?
.....................................................................................................................................................
PHÒNG GD&ĐT TPBMT	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG	Môn : Lịch sử lớp 8
 ĐỀ CHÍNH THỨC	 Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
Câu 1:( 3,0 đ) Trình bày nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam ? Nêu diễn biến chiến sự ở Đà Nẵng, những năm 1858- 1895 ?
Câu 2 :( 4,0 đ ) Em hãy nêu nội dung Hiệp ước Giáp Tuất và Hiệp ước Pa-tơ-nốt ? Việc triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp 2 Hiệp ước trên đã gây ra hậu quả gì ? 
Câu 3:( 3,0 đ) Hãy nêu những hoạt động của phong trào Đông du 1905-1909 ? Vì sao Phan Bội Châu muốn dựa vào Nhật Bản để đánh Pháp ?
 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2014-2015
 Môn: Sử 8 – Đề 2
 Thời gian : 45 phút 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ 2
 Chủ đề kiểm tra 
 Nhận biết
 Thông hiểu
 Vận dụng
( cấp độ thấp )
Cộng
Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc
 ( 1873-1884)
 Câu 1- ý 1 ( 3,0 đ)
HS nắm được nội dung của 2
 Hiệp ước Hác –măng và Pa-tơ-nốt .
Câu 1- ý 2,3 ( 2,0 đ)
- HS so sánh giữa hai Hiệp
 ước, Hác-măng và Pa-tơ-nốt
 để rút ra điểm giống và khác 
- HS đánh giá được âm mưu 
xảo quyệt của Pháp .
1 câu
5,0 đ
50%
Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của 
Pháp và chuyển biến kinh tế, xã hội ở Việt
 Nam .
Câu 2 ( 3,0 đ)
HS nắm được các chính 
sách khai thác của Pháp ở
 Việt Nam về công-thương .
ở cuối thế kỉ XIX đầu XX.
1 câu
3,0 đ
30%
Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ
 đầu thế kỉ XX Đến năm 1918 .
Câu 3 ( 2,0 đ)
HS trình bày được những hoạt động của
và ý nghĩa Phong trào Đông Kinh
Nghĩa Thục .
1 câu
2,0đ
20%
Tổng số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
 1,5 câu
 5,0 đ
 50%
 1 câu
 3,0 đ
 30%
 0,5 câu
 2,0 đ
 20%
3 câu
10,0đ
100%
 B. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ 2
 Câu 1:( 5,0 đ) Hãy nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước Hác-măng ? Nội dung Hiệp ước Pa-tơ-nốt có điểm gì khác so với hiệp ước Hác-măng ? Qua đó thể hiện âm mưu xảo quyệt của Thực dân Pháp như thế nào ?
Câu 2 : ( 3,0 đ) Thực dân Pháp thi hành những chính sách gì về công nghiệp, thương nghiệp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ? 
Câu 3: ( 2,0 đ) Trình bày những hoạt động và ý nghĩa của phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục 1907 ? C. ĐÁP ÁN ĐỀ 1 .
Câu 1:(5,0đ)
* Nội dung Hiệp ước Hác-măng ( 3,0 đ)
- Triều đình thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc kì và Trung kì .
- Cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi Trung kì để nhập vào Nam kì thuộc Pháp .
- Ba tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh sáp nhập vào Bắc kì.
- Triều đình chỉ được cai quản vùng đất Trung kì, nhưng mọi việc phải thông qua viên Khâm sứ Pháp .
- Công sứ Pháp ở các tỉnh Bắc kì kiểm soát công việc của quan lại triều đình, nắm quyền trị an và nội vụ .
- Mọi việc giao thiệp với nước ngoài đều do Pháp nắm .
- Triều đình Huế rút quân đội ở Bắc kì về Trung kì .
*Hiệp ước Pa-tơ-nốt có nội dung cơ bản giống Hiệp ước Hác-măng, chỉ sửa đổi về ranh giới khu vực Trung kì như trả lại Bình Thuận và Thanh-Nghệ-Tĩnh cho Trung kì . ( 1,0 đ)
* Âm mưu xảo quyệt của Pháp là vừa đánh, vừa tìm cách mua chuộc , xoa dịu, lấy lòng vua quan triều Nguyễn 
 ( 1,0 Đ)
Câu 2:( 3,0 đ)
 * Công nghiệp( 1,5 đ)
- Tập trung khai thác than, kim loạị
- Đầu tư vào các nghành công nghiệp: xi măng, gạch ngói, điện nước, chế biến gỗ, xay xát.
* Thương nghiệp( 1,5 đ)
- Độc chiếm thị trường Việt Nam .
- Đánh thuế nặng các mặt hàng, đặc biệt là: muối, rượu, thuốc phiện.
Câu 3: ( 2,0đ)
* Hoạt động ( 1,5đ)
 -Lãnh đạo,lương Văn Can, Nguyễn Quyền
- Hình thức hoạt động, dạy các môn khoa học thường thức,tổ chức các buổi diễn thuyết, bình văn, xuất bản báo chí tuyên truyền tinh thần yêu nước.
- Địa bàn chủ yếu là ở Hà Nội sau đó phát triển ra ngoại thành và một số tỉnh khác.
-Kết quả: 11/1907 pháp ra lệnh giải tán trường học .
*Ý nghĩa ( 0,5đ) 
Góp phần thức tỉnh lòng yêu nước, truyền bá tư tưởng dân chủ, dân quyền và một nền văn hóa mới ở nước ta .
 ****************************************

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_Su_8_Hoc_ky_2.doc