Đề kiểm tra học kì I năm học 2014 - 2015 môn thi: Địa lí 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 15/08/2017 Lượt xem 87Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I năm học 2014 - 2015 môn thi: Địa lí 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I năm học 2014 - 2015 môn thi: Địa lí 7 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
PHÒNG GD VÀ ĐT GÒ VẤP
TỔ PHỔ THÔNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề chỉ có một trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn thi: ĐỊA LÍ 7
Ngày kiểm tra: 15/12/2014
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
 (Lưu ý: Học sinh làm bài trên giấy thi)
ĐỀ BÀI:
PHẦN I: (5 điểm) TỰ LUẬN
Câu 1: (2.5 điểm) Nêu vị trí của môi trường đới lạnh? Tính chất khắc nghiệt của khí hậu đới lạnh thể hiện như thế nào?
Câu 2: (2.5 điểm) Nguyên nhân, hậu quả của ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa? Biện pháp khắc phục ô nhiễm?
PHẦN II: (5 điểm) THỰC HÀNH
Câu 1: (1.5 điểm) Tính mật độ dân số năm 2001 của Việt Nam và Trung Quốc theo bảng số liệu sau:
Tên nước
Diện tích (km2)
Dân số ( triệu người)
Việt Nam
329 314
78,7
Trung Quốc
9 597 000
1 273,3
Câu 2: (2 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau hãy:
Năm
Dân số (triệu người)
Diện tích rừng (triệu ha)
1980
360
240,2
1990
442
208,6
a) Nhận xét về mối tương quan giữa dân số và diện tích rừng ở khu vực Đông Nam Á.
b) Giải thích vì sao?
Câu 3: (1.5 điểm) Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội hãy cho biết: 
a) Sự phân bố nhiệt độ trong năm, biên độ nhiệt trong năm.
b) Sự phân bố lượng mưa trong năm.
c) Cho biết biểu đồ này thuộc kiểu môi trường nào của đới nóng.
 Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa 
 của Hà Nội
-Hết-HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI - ĐỊA LÍ 7
NĂM HỌC: 2014-2015
Ngày kiểm tra: 15/12/2014
PHẦN I: (5 ĐIỂM) TỰ LUẬN
Câu 1:( 2.5 điểm) 
- Vị trí: 
Nằm trong khoảng từ 2 vòng cực đến 2 cực.(0.5 đ)
- Tính chất khắc nghiệt của khí hậu đới lạnh thể hiện:
+ Khí hậu vô cùng khắc nghiệt, mùa đông rất dài, nhiệt độ trung bình luôn dưới – 10oC thậm chí xuống đến – 500C (0.5đ)Mùa hạ rất ngắn, ít khi nóng đến 100C .(0.5 đ)
Lượng mưa trung bình năm thấp dưới 500mm, chủ yếu dưới dạng tuyết rơi. (0.5 đ). Mặt đất đóng băng quanh năm, chỉ tan một lớp mỏng khi mùa hạ đến. (0.5 đ)
Câu 2: (2.5 điểm) 
* Nguyên nhân:
Do sự phát triển của công nghiệp, phương tiện giao thông, hoạt động sinh hoạt của con người thải khói, bụi vào không khí... (1 đ)
* Hậu quả: - Mưa a xít làm chết cây. 0.25 đ
 - Gây bệnh đường hô hấp. 0.25đ
 - Làm tăng hiệu ứng nhà kính, Trái Đất nóng lên. 0.25đ
 - Làm thủng tầng ôzôn gây nguy hiểm đến sức khỏe của con người. 0.25đ
* Biện pháp (0.5 đ)
Các nước công nghiệp kí nghị định thư Ki- ô -tô nhằm cắt giảm lượng khí thải vào không khí, xử lí khí thải 
PHẦN II: (5 ĐIỂM) THỰC HÀNH
Câu 1: (1.5 điểm) Tính mật độ dân số năm 2001 của Việt Nam và Trung Quốc 
HS tính đúng mỗi nước đạt 0.75 đ ( nếu không đặt phép tính thì trừ nửa số điểm)
Câu 2: (2 điểm)
a/ Từ năm 1980 – 1990: Dân số càng tăng nhanh thì diện tích rừng càng giảm( 1.0 đ); dẫn chứng ( 0,5 đ)
b/ Giải thích: Vì dân số đông -> lương thực thiếu hụt nên phải mở rộng diện tích đất canh tác, sử dụng củi, gỗ nhiều -> phá rừng, đốt nương làm rẫy... ( 0,5 đ )
Câu 3( 1.5 đ)
- Nhiệt độ:(0.5 đ)
 + Cao nhất: tháng 6 (310C). 
 + Thấp nhất: tháng 1 (170C). 
 + Biên độ nhiệt trong năm lớn ( 140C) 
- Lượng mưa ( 0.5 đ)
 +Mùa mưa: từ tháng 5 đến tháng 10.
 +Mùa khô: từ tháng 11 đến tháng 4. 
Biểu đồ thuộc kiểu môi trường nhiệt đới gió mùa (0.5 đ)
-Hết-
MA TRẬN ĐỀ 
 Cấp độ
Tên 
chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Chủ đề 1 : Thành phần nhân văn của môi trường
 Dựa vào bảng số liệu tính được mật độ dân số của một nước.
Chủ đề 2: Môi trường đới nóng
Nhận xét được mối tương quan giữa dân số và diện tích rừng ở khu vực Đông Nam Á.
 -Giải thích được vì sao dân số càng tăng thì diện tích rừng càng giảm
- Phân tích được biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và tìm được kiểu môi trường phù hợp. 
Chủ đề 3: Môi trường đới ôn hòa
Nêu nguyên nhân, hậu quả và biện pháp của ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa. 
Chủ đề 4: Môi trường đới lạnh
 Nêu được vị trí,tính chất khắc nghiệt của khí hậu đới lạnh 
Tổng số câu 
Tổng số điểm:10
Tỉ lệ 100%
Số câu: 1 câu
Số điểm: 2.5đ
 25%
Số câu: 1 câu
Số điểm: 2.5đ
 25%
Số câu: 1.5
 Số điểm: 3đ 30%
Số câu: 1.5
Số điểm: 2 đ
 20%
Số câu: 5
Số điểm:10
100%

Tài liệu đính kèm:

  • docDia 7.doc