Đề kiểm tra học kì I - Năm 2014 - 2015 môn: Toán lớp 7 thời gian làm bài 90 phút

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 12/08/2017 Lượt xem 79Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I - Năm 2014 - 2015 môn: Toán lớp 7 thời gian làm bài 90 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I - Năm 2014 - 2015 môn: Toán lớp 7 thời gian làm bài 90 phút
PHÒNG GD&ĐT QUẬN PHÚ NHUẬN 	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I- NĂM 2014- 2015
TRƯỜNG THCS CHÂU VĂN LIÊM	 	Môn: TOÁN Lớp 7
	 Thời gian làm bài 90 phút
Bài 1: (2 điểm): Thực hiện phép tính
 a. 	b. 
 Bài 2: (2 điểm). Tìn x, biết
 a. 	b. 
 Bài 3:(1,5 điểm).Tìm 2 số a và b, biết:
	 và b - a = -10
 Bài 4: (1,5 điểm). Tìm các góc của , biết các góc A; B; C tỉ lệ với 3; 4; 5
 Bài 5: (1 điểm). Đánh dấu các điểm sau trên cùng hệ trục toạ độ Oxy
 	A(2;1) ; 	B(-1;2) ; 	C(-3;-2) ; 	D(4;-2)
 Bài 6: (2 điểm) Cho vuông tại B. Tia phân giác góc BAC cắt BC tại D. Lấy điểm E trên AC sao cho AE=AB.
 a. Chứng minh: = 
 b. Tia ED cắt tia AB kéo dài tại M. Chứng minh EC = BM
Hết
KIỂM TRA HỌC KÌ I- NĂM 2014- 2015
MÔN: TOÁN 7
Biểu điểm và đáp án:
Bài 1: (2 điểm): Thực hiện phép tính
a. 
 = 0,5 . 4 - : 4 (0,25 đ x 2)
 = 2 - = (0.25 đ)
 = (0.25 đ)
b. 
 = . (0.25 đ)
 = . (0.25 đ)
 = = = 1 (0.25 đ x 2)
Bài 2: (2 điểm) Tìn x; biết
a. 
 : x = + (0,25 đ)
 : x = 
 : x = (0,25 đ)
 x = : (0,25 đ)
 x = . 24 = 16 (0,25 đ)
b. 
 x - = x = 4 (0.25 đ x 2)
 x - = x = -3 (0.25 đ x 2)
 Vậy : x = 4 hay x = -3
Bài 3 (1,5 điểm) 
 Ta có: (0,25 đ)
 Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
 === - 5 (0,5 đ)
 a = -5.7 = - 35 (0,25 đ)
 b = -5.9 = - 45 (0,25 đ)
 Vậy a = - 35 và b = - 45 
Bài 4: (1,5 điểm) 
Gọi x, y, z là số đo các góc A, B, C
và x + y + z = 180 (0,25)
Ta có: ===== 15 (0,5)
= 15 x = 45 (0,25)
= 15 y = 60 (0,25)
= 15 z = 75 (0,25)
Vậy : A = 45o , B = 45o , C = 75o
Bài 5: (1 điểm) Vẽ đúng mỗi điểm 0,25 x 4
Bài 6: (2 điểm)
a. = (c - g - c) (0,25 đ x 4)
b. Xét đúng 3 yếu tố (0,5 đ)
 = (g - c - g) (0,25 đ)
 BM = EC (0,25 đ)
Chú ý: 
- Học sinh vẽ sai hình hoặc không có hình 
( 0 đ)
- Thiếu luận cứ trừ 0,25 đ/1câu
Gv chịu trách nhiệm soạn đề và đáp án: NGUYỄN HỮUĐỨC

Tài liệu đính kèm:

  • docToan 7. CVL.doc