Đề kiểm tra học kì I môn nhạc - Lớp 6 năm học: 2014 - 2015

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 12/08/2017 Lượt xem 287Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn nhạc - Lớp 6 năm học: 2014 - 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I môn nhạc - Lớp 6 năm học: 2014 - 2015
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8
TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN NHẠC - LỚP 6
Năm học: 2014 - 2015
THỰC HÀNH
Hát bài “Đi cấy” (4đ)
Đọc nhạc bài Tập đọc nhạc số 5 “Vào rừng hoa”(4đ)
Định nghĩa nhịp 2/4	(1đ)
Dân ca là gì?	(1đ)
YÊU CẦU
Bài “Đi cấy”:
Hát đúng giai điệu, thuộc lời bài hát (3đ)
Hát diễn tả, ngân nghỉ đúng chỗ, luyến đủ nốt (1đ)
Bài Tập đọc nhạc số 5 “Vào rừng hoa”:
Đọc đúng cao độ, trường độ bài Tập đọc nhạc số 5 (3đ)
Thuộc bài TĐN, ngân nghỉ đúng chỗ (1đ)
Nhịp 2/4 là nhịp có 2 phách, mỗi phách bằng 1 nốt đen. Phách 1 mạnh, phách 2 nhẹ.
Dân ca là những bài hát do nhân dân sáng tác ra, được truyền miệng qua nhiều người từ đời này qua đời khác.
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8
TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN NHẠC - LỚP 7
Năm học: 2014 - 2015
THỰC HÀNH
Hát bài “Khúc hát chim sơn ca” (4đ)
Đọc nhạc bài Tập đọc nhạc số 4 “Mùa xuân về”(4đ)
Định nghĩa nhịp 4/4?	(1đ)
Dấu hóa là gì? Có mấy loại dấu hóa? (1đ)
YÊU CẦU
 1. Bài “Khúc hát chim sơn ca”:
Hát đúng giai điệu, thuộc lời bài hát (3đ)
Hát diễn tả, ngân nghỉ đúng chỗ (1đ)
 2. Bài Tập đọc nhạc số 4 “Mùa xuân về”:
Đọc đúng cao độ, trường độ bài Tập đọc nhạc số 4 (3đ)
Thuộc bài TĐN, luyến láy đúng chỗ (1đ)
3. Nhịp 4/4 là nhịp có 4 phách, mỗi phách bằng 1 nốt đen. Phách 1 mạnh, phách 2 nhẹ, phách 3 mạnh vừa, phách 4 nhẹ.
4. Dấu hóa là kí hiệu thay đổi độ cao nốt nhạc. Có 3 loại dấu hóa: thăng, giáng, bình.
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8
TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN NHẠC - LỚP 8
Năm học: 2014 - 2015
THỰC HÀNH
Hát bài “Hò ba lí” (4đ)
Đọc nhạc bài Tập đọc nhạc số 4 “Chim hót đầu xuân”(4đ)
Kể tên 2 bài hát của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu? Bài hát Bóng cây Kơ- nia nói lên điều gì?	(1đ)
Thứ tự 4 dấu thăng, 4 dấu giáng?	(1đ)
YÊU CẦU
 1. Bài “Hò ba lí”:
Hát đúng giai điệu, thuộc lời bài hát (3đ)
Hát diễn tả, ngân nghỉ đúng chỗ (1đ)
 2. Bài Tập đọc nhạc số 4 “Chim hót đầu xuân”:
Đọc đúng cao độ, trường độ bài Tập đọc nhạc số 4 (3đ)
Thuộc bài TĐN, luyến láy đúng chỗ (1đ)
 3. 2 bài hát của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là: Bóng cây Kơ-nia, Đội kèn tí hon. Bài hát Bóng cây Kơ- nia nói lên tâm trạng của nhân dân miền Nam hướng ra miền Bắc chờ ngày giải phóng.
 4. Thứ tự 4 dấu thăng là: Pha, Đô, Son, Rê.
 Thứ tự 4 dấu giáng là: Si, Mi, La, Rê.
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8
TRƯỜNG THCS TRẦN DANH NINH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN NHẠC - LỚP 9
Năm học: 2014 - 2015
THỰC HÀNH
1. Hát bài “Lí kéo chài” (4đ)
2. Đọc nhạc bài Tập đọc nhạc số 3 “Lá xanh”(4đ)
3. Kể tên 2 bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý? Nội dung bài hát Mẹ yêu con?	(1đ)
4. Dịch giọng là gì? Khi dịch giọng tính chất trưởng hoặc thứ như thế nào?	(1đ)
YÊU CẦU
 1. Bài “Lí kéo chài”:
Hát đúng giai điệu, thuộc lời bài hát (3đ)
Hát diễn tả, ngân nghỉ đúng chỗ (2đ)
 2. Bài Tập đọc nhạc số 3 “Lá xanh”:
- Đọc đúng cao độ, trường độ bài Tập đọc nhạc số 3 (3đ)
- Thuộc bài TĐN, luyến láy đúng chỗ 
Hai bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là: Dư âm, Dáng đứng Bến Tre. Nội dung bài hát Mẹ yêu con như một khúc ru trìu mến, thiết tha, bay bổng, đậm tình mẹ con.
 Dịch giọng là sự chuyển dịch độ cao thấp của một bài hát cho phù hợp với tầm cữ giọng của người hát. 
 Khi dịch giọng tính chất trưởng hoặc thứ không thay đổi.	 

Tài liệu đính kèm:

  • docTran Danh Ninh.doc