Đề kiểm tra học kì I môn: Âm nhạc khối: 6 năm học: 2015 - 2016

doc 1 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 23/08/2017 Lượt xem 218Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn: Âm nhạc khối: 6 năm học: 2015 - 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I môn: Âm nhạc khối: 6 năm học: 2015 - 2016
PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TÂN CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
ĐỀ KIỂM TRA HKI
Môn: Âm nhạc
Khối: 6
Năm học: 2015-2016
* Bốc thăm: Một trong 4 bài hát, 4 bài TĐN.
- Hát: Tiếng chuông và ngọn cờ, Vui bước trên đường xa. Hành khúc tới trường, Đi cấy.
- Đọc nhạc và ghép lời ca: TĐN Số 1, 2, 3, 4.
* Biểu điểm:
- Hát( đọc nhạc- ghép lời ca) đúng giai điệu, thuộc lời ca, to, rõ lời. ( 9 đ)
- Nêu đúng tên bài, tác giả ( 1 đ).
* GV đánh giá xếp loại căn cứ vào số điểm HS đạt được : Đ( 5-10đ); CĐ( 1-4đ)
Tân Châu, ngày 01/12/2015
GVBM
 Vũ Thị Điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KT_AM_NHAC_6_CUOI_HKI.doc