Đề kiểm tra học kì 1 năm học 2014 - 2015 môn lịch sử - Lớp 8 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 12/08/2017 Lượt xem 48Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì 1 năm học 2014 - 2015 môn lịch sử - Lớp 8 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì 1 năm học 2014 - 2015 môn lịch sử - Lớp 8 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS-THPT
QUANG TRUNG – NGUYỄN HUỆ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2014-2015 
Môn LỊCH SỬ - Lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)
 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh: ..........................................................Số báo danh: ...........
Câu 1: (3đ)
Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)?
Câu 2:(2đ)
Em hãy trình bày những diễn biến chính trong Giai đoạn Hai của Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Câu 3:(3đ)
Em hãy cho biết tình hình nước Nga trước Cách mạng tháng Mười (1917).
Câu 4:(2đ)
Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga (1917) có ý nghĩa như thế nào?
---------------HẾT---------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Câu
Đáp án
Thang điểm
(3đ)
- Sự phát triển không đều giữa các nước tư bản về kinh tế và chính trị.
- Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa.
- Thành lập hai khối quân sự đối lập:
+ Năm 1882, khối Liên minh: Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a.
+ Năm 1907, khối Hiệp ước: Anh, Pháp, Nga.
- Cả hai khối đều tích cực chạy đua vũ trang nhằm tranh nhau làm bá chủ thế giới.
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
(2đ)
* Giai đoạn thứ hai (1917-1918)
- 4/1917, Mĩ nhảy vào tham chiến và đứng về phe Hiệp ước. 
- Phe Liên minh liên tiếp bị thất bại. 
- Từ cuôí năm 1917, phe Hiệp ước liên tiếp mở các cuộc tấn công làm cho đồng minh của Đức lần lượt đầu hàng.
- 11/11/1918, Đức đầu hàng vô điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
(3đ)
- Nước Nga là một đế quốc quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II.
- Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước.
- Những mâu thuẫn xã hội trở nên hết sức gay gắt, phong trào phản chiến lan rộng khắp nơi đòi lật đổ chế độ Nga hoàng.
1đ
1đ
1đ
(2đ)
- Làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh nước Nga. Lần đầu tiên những người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.
- Đã dẫn đến những thay đổi to lớn trên thế giới, cổ vũ mạnh mẽ và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức.
1đ
1đ

Tài liệu đính kèm:

  • docSU8. QTNH.doc