Đề kiểm tra giữa học kỳ II - Tổng hợp Lớp 9 - Năm học 2015-2016 - Mã đề 54 - Trường THCS Giao Yến

doc 4 trang Người đăng hapt7398 Ngày đăng 10/12/2020 Lượt xem 402Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ II - Tổng hợp Lớp 9 - Năm học 2015-2016 - Mã đề 54 - Trường THCS Giao Yến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra giữa học kỳ II - Tổng hợp Lớp 9 - Năm học 2015-2016 - Mã đề 54 - Trường THCS Giao Yến
TRƯỜNG THCS
GIAO YẾN
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2015 – 2016
BÀI THI TỔNG HỢP LỚP 9 – Thời gian làm bài 90 phút
Họ và tên: 
Lớp: . Số báo danh: .
Họ và tên, chữ kí của giám thị:
.
Mã phách
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm bài thi
Họ tên, chữ kí của giám khảo
Mã đề
Mã phách
.
54
A. Phần trắc nghiệm
(khoanh tròn vào đáp án đúng)
Câu 1: Trung tâm kinh tế lớn nhất của Đồng bằng sông Cửu Long?
 A. Cần Thơ. B. Mĩ Tho. C. Long Xuyên. D. Cà Mau.
Câu 2: Cây công nghiệp chiếm diện tích lớn nhất của Đông Nam Bộ?
 A. Hồ tiêu. B. Cà phê. C. Cao su. D. Chè.
Câu 3 : Các thành phần dân tộc ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là 
A. Kinh, Giarai, Hoa, Khơ-me	 B. Hoa, Mã lai, Cam-pu-chia, Kinh
C. Chăm, Mnông, Khơ-me, Kinh D. Kinh, Chăm, Hoa, Khơ-me.
Câu 4: Đông Nam Bộ không tiếp giáp với vùng kinh tế nào? 
 A. Duyên Hải Nam Trung Bộ	 B. Bắc Trung Bộ
 C. Tây Nguyên	 D. Đồng Bằng Sông Cửu Long
Câu 5: Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ thuộc tỉnh (thành phố): 
 A. Tây Ninh B. Bình Phước C. Bình Dương D. T.P.Hồ Chí Minh.
Câu 6: Muối Cacbonat tác dụng được với các dung dịch muối trong dãy nào?
 A. KCl, NaNO3 B. NaCl, MgCl2 C. KNO3, CaCl2 D. CaCl2, Mg(NO3)
Câu 7: Etilen không tham gia phản ứng hóa học nào sau đây: 
A. Phản ứng cháy B. Phản ứng cộng C. Phản ứng trùng hợp D. Phản ứng thế 
Câu 8: Dãy gồm các hiđrocacbon là:
A. C2H2, C6H6, CH4O B. C4H10, C2H6O, C3H7Br
C. CH3Cl, CO2, C2H4 D. CH4, C2H2, C4H10 
Câu 9: Dãy chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom:
	A. C2H4, C2H2 B. CH4, C2H4 C. CH4, C2H2 D. C6H6, CH4
Câu 10: Đốt cháy hiđrocacbon X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2. Công thức phân tử của X là
	A. C2H6 B. C2H2 C. C2H4 D. CH4 
Câu 11: Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày:
 A. 18- 12- 1946. B. 20- 12- 1946. C. 21- 12- 1946. D. 19- 12 -1946. 
Câu 12: Khu giải phóng Việt Bắc ra đời vào ngày:
 A. 4- 6-1944. B. 4- 6-1947. C. 4- 6-1946. D. 4- 6- 1945.
Câu 13. Những địa phương giành chính quyền sớm nhất trong cả nước là:
A. Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang.
B. Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh.
C. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
D. Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định, Thanh Hóa.
Học sinh
không được viết vào
khoảng này
Câu 14: Sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng trong Cách mạng tháng tám năm 1945 được thể hiện tập trung ở các yếu tố:
A. Xây dựng khối đoàn kết công- nông.
B. Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước.
C. Triệu tập Đại hội Quốc dân ở Tân Trào.
D. Nắm bắt đúng thời cơ tiến hành Tổng khởi nghĩa.
Câu 15: Trong những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám, khó khăn do chế độ cũ để lại là:
 A. Nạn đói. B. Giặc ngoại xâm
 C. Nạn dốt và các tệ nạn xã hội.. D. Nợ nước ngoài chồng chất.
Câu 16: Trên cùng một đường dây tải điện, nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn lên 100 lần thì công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây sẽ 
A. tăng 102 lần. B. giảm 102 lần. D. giảm 104 lần. C. tăng 104 lần.
Câu 17: Với : n1, n2 lần lượt là số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp; U1, U2 là hiệu điện thế giữa hai đầu dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến thế ta có biểu thức không đúng là: 
	A. = . B. U2 = . C. U1 = D. U1. n1 = U2. n2. 
Câu 18: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến thế lần lượt là 110V và 220V. Nếu số vòng dây cuộn thứ cấp là 110 vòng, thì số vòng dây cuộn sơ cấp là 
	D. 55 vòng. B. 2200 vòng. C. 550 vòng. D. 220 vòng.
Câu 19: Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước, gọi i là góc tới và r là góc khúc xạ thì
	 A. r > i. B. r = i. C. 2r = i. D. r < i
Câu 20: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’, ảnh và vật nằm về hai phía đối với thấu kính thì ảnh là
 A. ảnh và vật luôn có độ cao B. ảnh thật luôn lớn hơn vật.
 C. ảnh ảo, cùng chiều với vật. D. ảnh thật, ngược chiều với vật. 
Câu 21: Hành vi nào dưới đây không thể hiện lòng yêu hòa bình?
A. Tham gia viết thư giao lưu với các bạn quốc tế.
B. Tìm hiểu văn hóa các dân tộc thế giới.
C. Giải quyết mâu thuẫn bằng thương lượng, đàm phán.
D. Luôn tìm cách để người khác phải phục tùng theo ý mình.
Câu 22: Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây?
A. Người đủ 15 tuổi mới phải lao động.
B. Trẻ em cũng phải lao động kiếm tiến để góp phần nuôi dưỡng gia đình.
 C. Những người khuyết tật không cần phải lao động.
D. Mọi người đều có quyến và nghĩa vụ lao động.
Câu 23: Pháp luật cấm kết hôn trong những trường hợp nào sau đây?
 A. Giữa con riêng của vợ và con riêng của chồng. 
 B.Giữa người thuộc các dân tộc khác nhau.
 C.Người bị bệnh,không có khă năng làm chủ hành vi của mình.
 D.Người Việt nam với người nước ngoài.
Câu 24: Hành vi nào chưa thực hiện quyền dân chủ ?
A. Lặng yên lắng nghe ý kiến của các bạn mà không có ý kiến gì.
B. Đóng góp ý kiến xây dựng tập thể lớp. 
C. Tham gia bầu chọn cán bộ lớp.
D. Tham gia ý kiến về nội dung tổ chức Đại hội học tốt
Câu 25:Theo em những ai cần rèn luyện phẩm chất chí công vô tư ?
A. Tất cả mọi người.
B. Những người có chức có quyền.
C. Học sinh.
 D. Cán bộ công nhân viên nhà nước
Câu 26: Nhân tố sinh thái là:
A. Những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật.
B. Các yếu tố vô sinh hoặc hữu sinh của môi trường.
C. Tất cả các yếu tố của môi trường.
D. Các yếu tố của môi trường ảnh hưởng gián tiếp lên cơ thể sinh vật.
Câu 27: Cây ưa sáng thường sống nơi nào ?
 A. Nơi nhiều ánh sáng tán xạ. B. Nơi có cường độ ánh sáng trung bình.
 C. Nơi khô hạn D. Nơi quang đãng..
Câu 28: Thế nào là môi trường sống của sinh vật ?
A. Là nơi tìm kiếm thức ăn, nước uống của sinh vật.
B. Là nơi ở của sinh vật.
C. Là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng.
D. Là nơi kiếm ăn, làm tổ của sinh vật.
Câu 29: Vì sao những cây ở bìa rừng thường mọc nghiêng và tán cây lệch về phía có nhiều ánh sáng?
A. Cây nhận ánh sáng không đều từ các phía. 
B. Do số cây trong rừng tăng, lấn át cây ở bìa rừng
C. Do tác động của gió từ một phía. 
D. Do cây nhận được nhiều ánh sáng. 
Câu 30: Ở nhiệt độ quá cao (cao hơn 400 C) hay quá thấp ( 00 C) các hoạt động sống của hầu hết các loại cây xanh diễn ra như thế nào ?
A. Các hạt diệp lục hình thành nhiều.
B. Quang hợp tăng, hô hấp tăng.
C. Quang hợp giảm thiểu và ngừng trệ, hô hấp ngừng trệ.
 D. Quang hợp giảm, hô hấp giảm.
Câu 31: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest
 A. please B. teacher C. easy D. pleasure
Câu 32: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest
 A. religion B. comprise C. divide D. primary
Câu 33: Choose the word that has the stress differently from that of other words.
 A. edition B. pollution	C. favourite	 D. religion 
 Choose the most suitable word or phrase to complete the following sentences by circling A, B, C or D : (Từ câu 34 đến câu 40)
Câu 34: She speaks English quite _____ .
 A. well 	B. good	C. bad	 D. badly
Câu 35: I’m _____ that you are working hard.
A. pleasant	B. pleasure	 C. pleasing D. pleased	 
Câu 36: Lan was very tired. _____, she had to finish her homework before going to bed.
 A. However B. Although 	 C. Therefore 	 D. So
Câu 37: Lan suggested _____ lessons to poor children.
A. to giving	B. to give	 C. gave D. giving 
Câu 38: Family members _____ live apart try to be together at Tet.
A. whose	B. whom	 C. Which D. who
Câu 39: Environmental _____ is a serious problem facing mankind today.
 A. polluted	B. pollute	 C. Polluting D. pollution
Câu 40: Tet is the most important _____ for Vietnamese people.
A. celebration	 B. invention	C. decoration	 D. preparation
B. Phần tự luận: Tiếng Anh
 Our oceans are becoming extremely polluted. Most of this pollution comes from the land, which means it comes from people. Firstly, there is raw sewage, which is pumped directly into the sea. Many countries, both developed and developing, are guilty doing this. Secondly, ships drop about 6 million tons of garbage into the sea each year. Thirdly, there are oil spills from ships. A ship has an accident and oil leaks from the vessel. This not only pollutes the water, but it also kills marine life. Next, there are waste materials from factories. Without proper regulations, factory owners let the waste run directly into the rivers which then leads to the sea. And finally, oil is washed from land. This can be the result of carelessness or a deliberate dumping of waste.
1. Are our oceans becoming extremely polluted ?
..
2.Where does most of this pollution come from?
..
3.Who causes most of this pollution?
..
4. What do ships drop into the sea every year?
..
5. How many reasons have been mentioned in this passage?
..
IV. Complete the following letter by using the prompts given ( about 100 words). (1pt)
1. I / see/ school’s advertisement/ TV/ last night./
2. I/ interested/ learn English/ and/ I/ like / information/ school.
3. I/ study English/ four years/ but /want/ improve/ speaking/ listening/ skill.
4. I/ be/ very gratefull/ if/ you/ send/ details/ courses / fees.
5. I/ look/ forward/ hear/ you/ soon./
 Dear Sir,
 Your sincerely,

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_tong_hop_Ma_de_54.doc