Đề kiểm tra định kì lần 3 năm học 2007 - 2008 môn toán lớp 2 (thời gian 35 phút)

docx 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 30/08/2017 Lượt xem 10Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kì lần 3 năm học 2007 - 2008 môn toán lớp 2 (thời gian 35 phút)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra định kì lần 3 năm học 2007 - 2008 môn toán lớp 2 (thời gian 35 phút)
Đề kiểm tra định kì lần 3 năm học 2007 - 2008
 MônToán lớp 2
 (Thời gian 35 phút)
I. Phần trắc nghiệm:
	Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu1: Tổng 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 viết thành tích là: 
A. 4 5
B. 4 6
C. 4 7
D. 4 4
Câu2: Mỗi bông hoa 5 cánh. Hỏi 5 bông hoa như thế có bao nhiêu cánh?
A. 10
B. 20
C. 25
Câu3: Lớp 2A có 27 học sinh, được chia thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh?
A. 9 học sinh
B. 8 học sinh
C. 7 học sinh
D. 6 học sinh
Câu4: Tìm X: 5 X = 30 
A. X = 35
B. X = 25 
C. X = 6
D. 7
Câu5: Có một số quyển vở, chia đều cho 4 em, mỗi em được 8 quyển vở. Hỏi tất cả có bao nhiêu quyển vở?
A. 32 quyển
B. 22 quyển
C. 12 quyển
D. 24 quyển
Câu6: Kết quả của phép tính 5 8 1 là:
A. 35
B. 40
C. 41 
D. 50
Câu7: Kết quả của phép tính 80 : 4 - 7 là:
A. 17
B. 20
C. 13
D. 10
Câu8: Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 
A. 7 cm
B. 14 cm
C. 12 cm
D. 13 cm
II. Phần tự luận:
Câu1: Tìm X
a, X 4 = 36
b, X : 3 = 4 2
Câu2: Nhà Lan có 24 kg gạo, đã dùng hết số gạo đó. Hỏi nhà Lan đã dùng hết bao nhiêu kilôgam gạo?
Câu3: Có một số bông hoa cắm đều vào 4 lọ, mỗi lọ có 7 bông hoa. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa?
Câu4: Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác? 
Đáp án chấm kiểm tra định kì lần 3
môn toán lớp 2
I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)
	Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm, các phương án đúng là:	
Câu1: Phương án B
Câu2: Phương án C 
Câu3: Phương án A 
Câu4: Phương án C
Câu5: Phương án A 
Câu6: Phương án B 
Câu7: Phương án C
Câu8: Phương án B
II. Phần tự luận: (5 điểm)
Câu1: (2 điểm) - Mỗi phần đúng cho 1 điểm. 
Câu2: (1,5 điểm) 
	Nhà Lan đã dùng hết số kilôgam gạo là:	(0,25 điểm)
	24 : 4 = 6 (kg) (1 điểm) 
	Đáp số: 6 kilôgam	 (0,25 điểm)
Câu3: (1,5 điểm) 
	Số bông hoa dùng để cắm vào 4 lọ là:	 (0,25 điểm)
	7 x 4 = 28 (bông)	 (1 điểm) 
	Đáp số: 28 bông hoa	 (0,25 điểm)
	Câu4: (1 điểm) 

Tài liệu đính kèm:

  • docxBo_de_KT_HK2_L2.docx