Đề kiểm tra cuối học kì I - Lớp 2 môn: Toán - Năm học: 2011 – 2012 thời gian làm bài : 40 phút (không kể thời gian chép đề )

docx 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 30/08/2017 Lượt xem 10Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì I - Lớp 2 môn: Toán - Năm học: 2011 – 2012 thời gian làm bài : 40 phút (không kể thời gian chép đề )", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra cuối học kì I - Lớp 2 môn: Toán - Năm học: 2011 – 2012 thời gian làm bài : 40 phút (không kể thời gian chép đề )
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - LỚP 2
Môn: Toán - Năm học: 2011 – 2012
Thời gian làm bài : 40 phút (không kể thời gian chép đề )
Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:
TT
PHÉP TÍNH
KẾT QUẢ
a
11 + 45 =
A. 46 B. 56 C. 66 
b
48 - 23 =
A. 15 B. 25 C. 35 
c
50dm + 28dm =
A. 58 B. 78 C. 78dm 
d
30kg + 50kg =
A. 80 B. 80kg C. 8kg 
Bài 2: Tìm x
 a. x + 8 = 19 b. x - 4 = 8
 ....................... ...........................
 ...................... ...........................
Bài 3: Đặt tính rồi tính:
 a. 36 + 18 b. 51 + 14 c. 74 - 47 d. 81 - 32
 ................... ................... ................... ...................
 ................... ................... ................... ...................
 ................... ................... ................... ...................
Bài 4: Băng giấy màu đỏ dài 65 xăng-ti-mét, băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ 17 xăng-ti-mét. Hỏi băng giấy màu xanh dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?
Bài giải:
..................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
....................................................................................................................
Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:
a. Số hình tứ giác trong hình vẽ là: A . 1 B . 2 C . 3 D. 4
b. Số hình tam giác trong hình vẽ là: A . 4 B . 3 C . 2 D. 1
Bài 6: Viết 4 phép cộng có tổng bằng 20 theo mẫu : Mẫu : 19 + 1 = 20
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 2
 CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2011 - 2012
Bài 1: (2 điểm ) Khoanh vào đúng mỗi chữ cái ghi 0,5 điểm:
 a. B b. B c. C d. B
Bài 2: (2 điểm) Làm đúng 1 bài ghi 1 điểm
 ( Viết đúng phép tính ghi 0,5 điểm-Tính đúng kết quả ghi 0,5 điểm.)
Bài 3: ( 2 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi bài ghi 0,5 điểm, đặt tính đúng ghi 0,25 điểm.
Bài 4: ( 2 điểm) Lời giải đúng: 0,5 điểm.
 Viết đúng phép tính: 0,5 điểm
 Làm đúng phép tính: 0,5 điểm
 Viết đáp số đúng: 0,5 điểm
Bài 5: (1 điểm) Khoanh đúng vào mỗi câu ghi 0,5 điểm.
 a. C b. B
Bài 6: (1 điểm) Viết được 4 phép cộng đúng ghi 1 điểm, một phép cộng đúng ghi 0,25 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docxBo_de_HK2.docx