Đề kiểm tra 1 tiết môn: Lịch sử 9

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 26/08/2017 Lượt xem 288Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn: Lịch sử 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết môn: Lịch sử 9
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Họ và tên:.Lớp:....
MÔN: Lịch sử 9
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên
Đề 1
Câu 1: Cách mạng tháng Tám năm 1945 diễn ra trong hoàn cảnh thế giới và trong nước như thế nào? (2đ)
Câu 2 : Hiệp định sơ bộ được kí giữa ta và Pháp ngày 6-3-1946 có nội dung gì? 
ý nghĩa ? (4đ)
Câu 3 :Trình bày nguyên nhân thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1954 ? (4đ)
BÀI LÀM
..
....................................
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Họ và tên:.Lớp:....
MÔN: Lịch sử 9
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên
Đề 2 
Câu 1: Trình bày âm mưu của Pháp và chủ trương của Đảng ta sau chiến thắng Việt Bắc thu- đông năm 1947 ? ( 4đ)
Câu 2: Cuộc chiến đấu của ta trong lòng đô thị từ vĩ tuyến 16 ra Bắc nhằm mục đích gì ? (2đ)
Câu 3: Cách mạng tháng Tám năm 1945 có ý nghĩa lịch sử trọng đại như thế nào ? (2đ)
BÀI LÀM
.
.
.
............

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_1tiet_su_9.doc