Đề kiểm tra 1 tiết chương III – hình học

doc 1 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 15/08/2017 Lượt xem 83Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết chương III – hình học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết chương III – hình học
 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III – HÌNH HỌC
Đề 1:
Bài 1:
 Cho tam giác ABC vuông tại B, biết AB =12cm; AC= 13cm. 
 a)Tính độ dài BC. 
 b) So sánh góc A và góc C .
Bài 2: Biết hai đường trung tuyến AD, BE của tam giác ABC cắt nhau tại G. Tính các tỉ số ::
Bài 3. Cho tam giác ABC vuông tại A, Phân giác góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC (EBC).
Chứng minh tam giác BAD bằng tam giác EAD
Kéo dài BA và ED cắt nhau tại K. Chứng minh tam giác ADK bằng tam giác EDC.
Tam giác BKC là tam giác gì? Vì sao?
Chứng minh AE//KC
 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III – HÌNH HỌC
Đề 2:
Bài 1 Bài 1:
 Cho tam giác ABC vuông tại C, biết AB =20cm; BC= 12cm. 
 a)Tính độ dài AC. 
 b) So sánh góc A và góc B .
Bài 2: Biết hai đường trung tuyến MD, NE của tam giác MNP cắt nhau tại G. Tính các tỉ số ::
Bài 3. Cho tam giác ABC vuông tại B, Phân giác góc A cắt BC tại D. Kẻ DE vuông góc với AC (EAC).
Chứng minh tam giác BAD bằng tam giác EAD
Kéo dài AB và ED cắt nhau tại K. Chứng minh tam giác BDK bằng tam giác EDC.
Tam giác AKC là tam giác gì? Vì sao?
Chứng minh BE//KC

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM TRA CHUONGIII HH7.doc