Đề 4 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Sử 8 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 10/08/2017 Lượt xem 72Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề 4 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Sử 8 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề 4 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Sử 8 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)
UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
 NĂM HỌC 2015-2016
Môn: Lịch sử 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian chép đề)
ĐỀ BÀI
(Đề bài gồm 02 câu)
Câu 1 (3,0 điểm)
Trình bày nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược Việt Nam?
Câu 2 (7,0 điểm) 
Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất( 1897 – 1914): 
a. Thực dân Pháp thi hiện chính sách kinh tế gì ở Việt Nam?
b. Xã hội Việt Nam có những giai cấp, tầng lớp nào hãy kể tên?
_________HẾT_________
(Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm)
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học: 2015 – 2016
Môn: Lịch sử 8
Câu
Nội dung
Điểm
 1
(3,0 điểm)
- Từ giữa thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược các nước phương Đông để mở rộng thị trường, vơ vét nguyên liệu
- Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng giàu tài nguyên thiên nhiên 
- Triều đình nhà Nguyễn bạc nhược, yếu hèn đang trên đà suy yếu .
- Lấy cớ bảo vệ đạo Gia tô-> Pháp xâm lược Việt Nam
- Ngày 1/9/1858 quân Pháp nổ súng xâm lược Đà Nẵng
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
2
(7,0 điểm)
a. Chính sách kinh tế của Pháp :
 - Nông nghiệp: Pháp đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất, lập các đồn điền
 - Công nghiệp: Pháp tập trung khai thác than và kim loại...và đầu tư vào một số ngành khác như xi măng điện...
 - Thương nghiệp: Pháp độc chiếm thị trường Việt Nam, hàng hóa Pháp nhập vào Việt Nam được miễn thuế hoặc đánh thuế nhẹ, đánh thuế nặng hàng nhập khẩu từ nước khác
 - Giao thông vận tải: Đẩy mạnh xây dựng hệ thống giao thông vận tải đường bộ, đường sắt để bóc lột kinh tế và phục vụ mục đích quân sự
- Tài chính: Đề ra các thứ thuế mới bên cạnh các loại thuế cũ, nặng nhất là thuế muối, rượu, thuốc phiện.
* Mục đích: nhằm vơ vét sức người, sức của của nhân dân Đông Dương 
b. Những giai cấp, tầng lớp ở Việt Nam Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp(1887-1914) 
- Giai cấp địa chủ, phong kiến 
- Giai cấp nông dân
- Tầng lớp Tư sản 
- Tầng lớp tiểu tư sản 
- Giai cấp công nhân
0,5
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Tài liệu đính kèm:

  • docK2-SỬ 8-NT.doc