Đề 3 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Sử 8 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 10/08/2017 Lượt xem 69Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề 3 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Sử 8 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề 3 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Sử 8 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)
UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
 NĂM HỌC 2015-2016
Môn: Lịch sử 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian chép đề)
ĐỀ BÀI
(Đề bài gồm 3 câu)
Câu 1: (3 điểm)
 Tại sao thực dân Pháp xâm lược Việt Nam?
Câu 2: (2 điểm)
 Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa Hương Khê ( 1885 – 1895)? 
Câu 3: (5 điểm)
Sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam có những giai cấp và tầng lớp mới nào ? Đặc điểm của các giai cấp, tầng lớp đó?
_________HẾT_________
(Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm)
 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ 8
Câu
Nội dung cần đạt
Điểm
Câu 1
 Thực dân Pháp xâm lược VIệt Nam do: 
- Từ giữa thế kỷ XX các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược các nước phương Đông để mở rộng thị trường, vơ vét nguyên liệu.
- Việt Nam có vị trí địa lí thuận lợi, giàu tài nguyên thiên nhiên.
- Chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng suy yếu.
- Lấy cớ bảo vệ đạo Gia – tô , liên quân Pháp – Tây Ban Nha kéo đến xâm lược Việt Nam
0,75đ
0,75đ
0,75đ
0,75đ
Câu 2
 * Diễn biến khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1896)
- Từ 1885 – 1889 nghĩa quân xây dựng lực lượng, luyện tập quân đội, rèn đúc vũ khí.
- Từ 1889 – 1895 khởi nghĩa bước vào giai đoạn quyết liệt, đẩy lùi nhiều cuộc càn quét của địch. Sau khi Phan Đình Phùng hi sinh, cuộc khởi nghĩa dần tan rã.
1đ
1đ
Câu 3
- Giai cấp địa chủ phong kiến: đã đầu hàng, làm chỗ dựa, tay sai cho thực dân Pháp, chỉ một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước.
- Giai cấp nông dân: có số lượng đông đảo, bị áp bức bóc lột nặng nề nhất, họ sẵn sàng hưởng ứng tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Một bộ phận nhỏ mất ruộng đất vào làm việc trong các hầm mỏ, đồn điền.
- Tầng lớp tư sản: là các nhà thầu, chủ xí nghiệp, xưởng thủ công bị chính quyền thực dân kìm hãm, tư bản Pháp chèn ép.
- Tiểu tư sản thành thị: gồm chủ các xưởng thủ công nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp, những người làm nghề tự do.
- Giai cấp công nhân: xuất thân từ nông dân, làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp, lương thấp nên đời sống khổ cực, có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống giới chủ nhằm cải thiện đời sống.
1đ
1đ
1đ
1đ
1đ

Tài liệu đính kèm:

  • docK2_-_SU_-_8_-_SP.doc