Đề 2 thi học sinh giỏi năm học 2015 – 2016 môn lịch sử lớp 8 thời gian làm bài: 120 phút

doc 1 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 22/08/2017 Lượt xem 80Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề 2 thi học sinh giỏi năm học 2015 – 2016 môn lịch sử lớp 8 thời gian làm bài: 120 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề 2 thi học sinh giỏi năm học 2015 – 2016 môn lịch sử lớp 8 thời gian làm bài: 120 phút
PHÒNG GD&ĐT TUY PHƯỚC.
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN LỊCH SỬ LỚP 8
Thời gian làm bài: 120 phút
I.Phần Lịch sử thế giới: (6 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
Những sự kiện nào chứng tỏ đến giữa thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới?
Câu 2: (3 điểm)
Trình bày nội dung, ý nghĩa cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản năm 1868. Vì sao nói cuộc Duy Tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?
Câu 3: (1 điểm)
Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây? Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có những điểm chung nào nổi bật?
II.Phần Lịch sử Việt Nam: (4 điểm)
Câu 4: (2,5 điểm)
Bằng kiến thức lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858-1884 em hãy làm rõ:
a.Nguyên nhân và nguyên cớ để thực dân Pháp xâm lược Việt Nam?
b.Những cơ hội mà nhà Nguyễn có thể lãnh đạo nhân dân đánh đuổi được thực dân Pháp giành độc lập nhưng đã bị bỏ lỡ? 
Câu 5: (1,5 điểm)
Cuộc khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa cùng thời?
---------------Hết---------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: SBD..

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_Thi_HSG_Su_8_NH_20152016.doc