Đề 2 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Sử 8 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 10/08/2017 Lượt xem 56Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề 2 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Sử 8 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề 2 kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2015 - 2016 môn: Sử 8 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)
UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
 NĂM HỌC 2015-2016
Môn: Lịch sử 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian chép đề)
ĐỀ BÀI
(Đề bài gồm 3 câu)
Câu 1. (4 điểm)
	Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yên Thế? 
Câu 2. (4 điểm)
	Nêu chính sách của thực dân Pháp trong công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở nước ta về nông nghiệp, công thương nghiệp, giao thông vận tải và tài chính? Mục đích của các chính sách đó là gì?
Câu 3 . (2 điểm)
	Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước mới?
_________HẾT_________
(Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm)
HƯỚNG DẪN CHẤM 
MÔN: LỊCH SỬ 8
Câu
Nội dung
Điểm
 1
+ Nguyên nhân
- Kinh tế nông nghiệp sa sút, đời sống nhân dân đồng bằng Bắc Kì vô cùng khó khăn, một bộ phận phải phiêu tán lên Yên Thế, họ sẵn sàng nổi dậy đấu tranh bảo vệ cuộc sống của mình.
- Khi Pháp thi hành chính sách bình định, cuộc sống bị xâm phạm, nhân dân Yên Thế đã nổi dậy đấu tranh.
+ Diễn biến:
- Giai đoạn 1884 - 1892, nhiều toán nghĩa quân hoạt động riêng rẽ dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh Đề Nắm.
- Giai đoạn 1893 - 1908, nghĩa quân vừa xây dựng lực lượng vừa chiến đấu dưới sự chỉ huy của Đề Thám.
- Giai đoạn 1909 - 1913, Pháp tập trung lực lượng tấn công Yên Thế, lực lượng nghĩa quân hao mòn... Ngày 10 - 2 - 1913, Đề Thám bị sát hại. Phong trào tan rã.
+ Kết quả
- Cuộc khởi nghĩa thất bài
+ Ý Nghĩa
- Cuộc khởi nghĩa thể hiện tinh thần yêu nước chống Pháp của giai cấp nông dân. Góp phần làm chậm lại quá trình bình định của Pháp.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1.0
2
* Chính sách kinh tế của Pháp là:
- Nông nghiệp: Pháp đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất, lập các đồn điền
- Công nghiệp: Pháp tập trung khai thác than và kim loại...và đầu tư vào một số ngành khác như xi măng điện...
- Thương nghiệp: Pháp độc chiếm thị trường Việt Nam, hàng hóa Pháp nhập vào Việt Nam được miễn thuế hoặc đánh thuế nhẹ, đánh thuế nặng hàng nhập khẩu từ nước khác
- Giao thông vận tải: Đẩy mạnh xây dựng hệ thống giao thông vận tải đường bộ, đường sắt để bóc lột kinh tế và phục vụ mục đích quân sự
- Tài chính: Đề ra các thứ thuế mới bên cạnh các loại thuế cũ, nặng nhất là thuế muối, rượu, thuốc phiện.
* Mục đích: nhằm vơ vét sức người, sức của của nhân dân Đông Dương 
0,75
0,75
0,75
0,75
0,5
0,5
 3
 - Mặc dù khâm phục các thế hệ đi trước như Phan Bội Châu, Phan Châu Chinh... nhưng không tán thành đường lối hoạt động của họ ( đi sang các nước phương Đông để cầu viện) nên Người quyết định tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc.
2.0

Tài liệu đính kèm:

  • docK2- SU 8- NN.doc