Bài khảo sát chất lượng cuối tuần 26 - Môn: Toán lớp: 2

docx 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 30/08/2017 Lượt xem 23Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài khảo sát chất lượng cuối tuần 26 - Môn: Toán lớp: 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài khảo sát chất lượng cuối tuần 26 - Môn: Toán lớp: 2
 BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI TUẦN 26 - MÔN: TOÁN
Họ và tên: .. .. Lớp: 2
Nhận xét
.
.
.
Đánh giá
T. Việt: 
Toán:..
Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a/ Tùng ăn cơm lúc 11 giờ 15 phút, Tú ăn cơm lúc 11 giờ 30 phút. Như vậy ai ăn cơm sớm hơn?
Tùng c	Tú c
b/ An đến trường lúc 6 giờ 30 phút, Bình đến trường lúc 6 giờ 15 phút. Như vậy ai đến trường sớm hơn?
An c	Bình c
Bài 2: Tìm x, biết:
a/ X: 2 = 4
.....................................................................
.....................................................................
b/ X : 5 = 6
......................................................................
.....................................................................
c/ X : 4 = 7
....................................................................
....................................................................
d/ X : 3 = 8
....................................................................
....................................................................
Bài 3: Có một số gạo chia đều vào 4 túi, mỗi túi 5 kg. Hỏi có tất cả bao nhiêu kg gạo?
BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI TUẦN 26
	 MÔN: TIẾNG VIỆT	
1. Tìm những từ có tiếng bắt đầu bằng d/r/gi phù hợp với từng giải nghĩa sau:
- Cách gọi chung thầy giáo, cô giáo:..................................................................................
- Trái nghĩa với “ vào”:.......................................................................................................
- Em gái của mẹ:..................................................................................................................
2. Điền dấu phảy còn thiếu trong đoạn văn sau:
	a/ Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò. Chúng cùng ở cùng ăn cùng làm việc và đi chơi cùng nhau. Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng.
	b/ Hôm nay bà đau lưng, không dậy được như mọi ngày. Em trở dậy mới thấy mọi việc còn nguyên. Em làm dần từng việc: quét nhà cho gà ăn.
3. Viết một đoạn văn ngắn tả cảnh biển mà em quan sát qua một bức tranh hoặc em đã từng được đến.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxBAI_KIEM_TRA_CUOI_TUAN_26.docx